MCSE2012

دوره MCSE 2012

توضیح دوره

MCSE در مدارک جدید مایکروسافت کوتاه شده عبارت Microsoft Certified Solution Expert می باشد. مدرک MCSE جدیدترین مدرک برای متخصصین IT می باشد که شرکت مایکروسافت بجای مدرک MCITP ارائه کرده است. دوره   اموزشی MCSE بر اساس ویندوز سرور 2012 طراحی شده که افراد پس از گذراندن این دوره می توانند مهارت لازم جهت طراحی شبکه کامپیوتری و مدیریت سیستم های مبتی بر ویندوز را بدست آورند. دوره MCSE برای افرادی مناسب است که می خواهند در زمینه تحلیل شبکه، مهندسی بخش فنی، مهندسی سیستم ها و ... فعالیت داشته باشند.

دوره MCSE شامل 6 کورس می باشد. به افرادی که 4 کورس ابتدایی را با موفقیت به پایان برسانندمدرک MCSA تعلق خواهد گرفت و در صورتیکه 6 کورس را بصورت کامل طی کنند مدرک MCSE 2012 داده خواهد شد.در واقع MCSA بخشی از دوره MCSE می باشد.

تفاوت دوره MCSE با MCITP در این است که دوره MCSE بر اساس ویندوز سرور 2012 و MCITP بر اساس ویندوز سرور 2008 شکل گرفته است.

  • Configuring Windows 8 - (70-687)
  • Installing and Configuring Windows Server 2012 - (70-410)
  • Administering Windows Server 2012- (70-411)
  • Configuring Advance Windows Server 2012 Services - (70-412)
  • Design and Implementing a Server Infrastructure - (70-413)
  • Implementing and Advance Server Infrastructure - (70-414)

پیش نیاز دوره

Network+

مدت دوره:170 ساعت

مخاطبین دوره 

سرفصل دوره Configuring Windows 8

Configuring Windows 8 (70-687) Syllabus:
Module 1: Installing and Deploying Windows 8
Module 2: Upgrading and Migrating to Windows 8
Module 3: Managing Disks and Device Drivers
Module 4: Configuring and Troubleshooting Network Connections
Module 5: Implementing Wireless Network Connections
Module 6: Implementing Network Security
Module 7: Configuring File Access and Printers on Windows 8 Clients
Module 8: Securing Windows 8 Desktops
Module 9: Configuring Applications
Module 10: Optimizing and Maintaining Windows 8 Client Computers
Module 11: Configuring Mobile Computing and Remote Access
Module 12: Implementing Hyper-V
Module 13: Troubleshooting and Recovering Windows 8
Module 14: Using Windows PowerShell
Module 15: Troubleshooting IP Routing

سرفصل دوره Installing and Configuring Windows Server 2012

Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410) Syllabus:
Module 1: Deploying and Managing Windows server 2012
Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services
Module 3: Managing Active Directory Domain services Object
Module 4: Automating Active Directory Domain services Administration
Module 5: Implementing IP v4
Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
Module 7: Implementing Domain Name System
Module 8: Implementing IP v6
Module 9: Implementing Local Storage
Module 10: Implementing File and Print Services
Module 11: Implementing Group Policy
Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects
Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

سرفصل دوره Administering Windows Server 2012

Module 1: Administering Windows Server 2012(70-411) Syllabus:
Module 2: Deploying and Managing server Images
Module 3: Configuring and Troubleshooting Domain Name System
Module 4: Managing Active Directory Domain services
Module 5: Managing User and Service Accounts
Module 6: Implementing a Group Policy Infrastracture
Module 7: Managing User Desktops With Group Policy
Module 8: Configuring and Troubleshooting Remote Access
Module 9: Istalling , Configuring ,and Troubleshooting the Network Policy Server Role
Module 10: Implementing Network Access Protection
Module 11: Optimizing File Services
Module 12: Configuring Encryption and Advanced Auditing
Module 13: Implementing Update Management
Module 14: Monitoring Windows Server 2012

سرفصل دوره Configuring Advance Windows Server 2012 Services

Configuring Advance Windows Server 2012 Services(70-412) Syllabus:
Module 1: Implementing Advanced Network Services
Module 2: Implementing Advanced File Services
Module 3: Implementing Dynamic Access Contorol
Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments
Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication
Module 6: Implementing Active Directory Certificate Services
Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services
Module 8: Implementing Active Directory Federation Services
Module 9: Implementing Network Load Balancing
Module 10: Implementing Failover Clustering
Module 11: Implementing Failover Clustering With Hyper-V
Module 12: Implementing Disaster Recovery

سرفصل دوره Design and Implementing a Server Infrastructure

Design and Implementing a Server Infrastructure (70-413) Syllabus:
Module 1: Planning a Server Upgrade and Migration
Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure
Module 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution
Module 4: Designing and Implementing Name Resolution
Module 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure
Module 6: Designing and Implementing an Active Directory Organizational Unit Infrastructure
Module 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy
Module 8: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Topology
Module 9: Planning and Implementing Storage
Module 10: Planning and Implementing File Services
Module 11: Designing and Implementing Network Access Services
Module 12: Designing and Implementing Network Protection

سرفصل دوره Implementing and Advance Server Infrastructure

Implementing and Advance Server Infrastructure (70-414) Syllabus:
Module 1:Overview of Management in an Enterprise Data Center
Module 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy
Module 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization
Module 4: Planning and Deploying Virtual Machines
Module 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution
Module 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy
Module 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
Module 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering
Module 9: Planning and Implementing Server Update Infrastructure
Module 10: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy
Module 11: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure
Module 12: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure
Module 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

Upgrading MCITP 2008 to MCSA 2012-(417-70)

بهترین دوره ی برای به روز رسانی علم خود از 2008 به 2012 این دوره می باشد. متخصصانی که دوره ی MCITP 2008  را گذرانده اند با گذراندن این دوره توانایی کار با ویندوز سرور 2012 را پیدا خواهند کرد. مباحث این دوره حول محور تغییرات انجام شده از سرور 2008 به سرور 2012 می باشد. گذراندن این دوره برای کسانی MCSA 2012 را فرا گرفته اند توصیه نمیشود. در واقع متخصصانی که دوره MCITP 2008 را گذرانده اند با فرا گرفتن این دوره اطلاعات خود را به سطح MCSA 2012 رسانده و آماده ی گذراندن دوره های MCSE 2012 خواهند شد.

پیش نیاز دوره: MCSE2003 & MCITP2008

مدت دوره:60 ساعت

Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012-

Module 1: Installing and Configuring Servers

Module 2: Configuring Server and Features 

Module 3: Configuring Hyper-V

Module 4: Installing and Administering Active Directory

Module 5: Deploying, Managing, and Maintaining Servers

Module 6: Configuring a Network Policy Server Infrastructure

Module 7: Configuring and Managing Active Directory

Module 8: Configuring and Managing Group Policy

Module 9: Implementing Business Continuity and Disaster Recovery

رایان نت

شرکت بدر رایان جنوب که از زمان تاسیس و شروع به فعالیت در سال 1381و هنگامی که تنها در یه منطقه و توسط یک نفر اداره میشده است تا کنون که با بیش از80 نفر پرسنل متخصص و مجرب، اقصی نقاط استان خوزستان را تحت پوشش داشته و با اخذ مجوزهای لازم برنامه گسترش دامنه فعالیت خود را به سرتاسر میهن عزیز در دستور کار دارد

رایان نت

ارتباط با ما

 ایمیل: info@rayannet.ir

 شماره تماس : 250-52232160-061

آدرس:

خوزستان ،سربندر-روبروی بیمه مرکزی ایران-شرکت بدررایان جنوب